Vid fel i lägenhet

Medlemmens och föreningens ansvar

Man kan man säga att allt som finns och syns inne i lägenheten är medlemmens ansvar, medan allt utanför är föreningens och styrelsens ansvar. Medlemmen ansvarar för golv, dörrar, köksinredning, spis, kyl o frys, badrum, kakel, wc, kranar, el-central och elkontakter med mera. Även fasta garderober och icke-bärande innerväggar! Om något går sönder så är det medlemmens skyldighet att laga detta, inte föreningens. Att bo i en BRF är inte samma sak som att bo i en hyresrätt där det finns en betald och anställd “hyresvärd” som kommer och hjälper dig att fixa saker. Det ombesörjer du genom egna medel.

Föreningen ansvarar i regel för alla avlopp, men vattenlås och golvbrunnens rensning ansvarar du själv för. Föreningen ansvarar för alla fönster utvändigt och för deras skick utan skada där du som medlem vållat. Tätning, persienner och målning får du själv ta hand om. Värmeelementen ansvarar föreningen för fram till och med ledning fram till din lägenhet. Därefter övergår ansvaret till medlemmen. OBS att man i el och värme ej får göra ändringar utan tillstånd! Eventuell balkonginglasning ansvarar du själv för, såvida det inte är föreningen som satt upp den. Dessa gränsdragningar kan skilja något mellan olika föreningar, men de brukar regleras i föreningens stadgar eller av styrelsens praxis.

Sammanfattning:

Nästan allt i lägenheten är bostadsrättshavarens ansvar. Läs vår stadgar och ordningsregler och i tveksamma fall, fråga styrelsen!