Information angående avtal med NABO samt Dygnet Jourservice

För att förhindra risken för allvarliga skador på fastigheten vid olyckor som t.ex. vattenläckage, fastighets el och funktionsproblem med värme och vatten så har föreningen ett avtal med bolaget Dygnet Jourservice samt NABO, se nedan för deras öppettider och när de kan användas.

Om du upptäcker akuta fel i fastigheten så skall du omedelbart höra av dig till underhållsansvarig eller ordförande och får du inte tag på någon av dem så ringer ni direkt till Dygnet Jourservice eller Afast.

OBS. Dygnet Jourservice är inte en service för föreningen enskilda medlemmar vad gäller det inre underhållet i lägenheten. Skulle man för detta ändamål anlita Dygnet Jourservice så ansvarar man själv för att stå för kostnaden. För det egna underhållet anlitas med fördel egna hantverkare som man själv har dialogen med vad gäller omfattning och kostnader för åtgärd

Felanmälan kan göras på https://nabo.se/felanmalan alternativt https://nabo.se eller 

Kundtjänst 010-288 00 26 mellan 07.00-16.00

OBS. Om felet är medlemmens ansvar så kommer BRF att fakturera medlem, var noga med att först kolla med Styrelsen innan ni kontaktar Nabo